Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością.

6 października

 • 10:00 - 12:00 GMT+2 Warsaw

  PANEL OTWARCIA* (PL-EN-RU)
  Priorytety samorządu w nowej rzeczywistości
  Powitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Lublin– Krzysztofa Żuka
  i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego – Pawła Prokopa

  Dyskusja z udziałem zaproszonych Prezydentów miast europejskich:
  Anuela Ristani – Zastępca Prezydenta Tirany (Albania)
  Zurab Nasaraia – Gubernator Regionu Guria (Gruzja)
  Dagur B. Eggertsson – Burmistrz Miasta Reykjavik (Islandia)
  ‎Jurij Wilkuł – Mer Krzywego Rogu (Ukraina)
  Rytis Mykolas Račkauskas – Mer Miasta Poniewież (Litwa)

  Moderator:
  Krzysztof Stanowski – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Lublin (Polska)

  Pandemia COVID-19 postawiła przed samorządami, uczelniami, firmami i organizacjami pozarządowymi nowe wyzwania. Znajdujemy się w rzeczywistości zdominowanej przez zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. W panelu otwierającym prezydenci/merowie miast z różnych obszarów geograficznych spróbują odpowiedzieć na pytanie jak wyobrażają sobie samorząd jutra? Na ile powinien być otwarty na współpracę i wymianę doświadczeń, a na ile koncentrować się na odpowiedzialności za swoich obywateli. Kluczową wydaje się kwestia zarządzania miastem wobec wyzwań związanych z rozwojem i budowaniem wspólnoty czy odpowiedzialnością za wspólną przestrzeń.

  W trakcie dyskusji porozmawiamy o tym w jaki sposób zdefiniowano zakres i sposób prowadzonych działań kryzysowych oraz jak je dostosować do nowych, wciąż zmieniających się realiów. Dowiemy się na ile samorządy, ale również inne podmioty publiczne są samowystarczalne, a na ile muszą korzystać z obcych zasobów, wsparcia i współpracy. Wspólnie z gośćmi porozmawiamy o roli samorządu przy realizacji działań pomocowych i wspierających. Czy te działania były wystarczające i na ile okazały się efektywne? W jaki sposób odbywał się podział odpowiedzialności pomiędzy instytucjami państwowymi a samorządowymi. Czy podejmowane działania i współpraca międzysektorowa była skuteczna?

  Kolejnym bardzo ważnym tematem będzie nowa ekonomia w obliczu kryzysu gospodarczego po pandemii. Jak bardzo zmienią się budżety miast? W jaki sposób samorządy adaptują je do zmieniającej się rzeczywistości. W jakim stopniu miasta, które dotychczas były otwarte na partycypacyjny model zarządzania i decydowania o rozwoju miasta będą angażować obywateli do współdecydowania? Na ile samorządy są otwarte na partnerów zewnętrznych i jak wygląda solidarność i współodpowiedzialność prowincji/peryferii w perspektywie regionu i świata.
 • 13:00 - 14:00 GMT+2 Warsaw

  GIEŁDA GRANTODAWCÓW (limit 100 os.)* (PL-EN-RU)
  Prezentacja form wsparcia udzielanych przez program Kreatywna Europa

  Kreatywna Europa
  Unijny program, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnych i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje projektów europejskich .
  Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.
 • 14:30 - 16:00 GMT+2 Warsaw

  WARSZTATY (limit 25 os.) (EN)
  Nowe formaty kulturalne w rzeczywistości pandemicznej

  Moderator:
  Agata Etmanowicz – Koordynatorka rozwoju widowni, Fundacja Impact (Poland)
  W warsztacie wezmą udział:
  Irena Pujszo – Program OPEN POLAND, Instytut Adama Mickiewicza (Polska)
  Magdalena Wiśniewska – Wydział Komunikacji, Instytut Adama Mickiewicza (Polska)
  Marta Lityńska – Wydział Komunikacji, Instytut Adama Mickiewicza (Polska)

  Ograniczenia spowodowane pandemią wymusiły zamknięcie instytucji kultury i znalezienie nowych rozwiązań, w tym przeniesienie wydarzeń do wirtualnej rzeczywistości. Przed takim wyzwaniem stanął również Instytut Adama Mickiewicza - narodowa instytucja, której misją jest promowanie polskiej kultury za granicą. W trakcie warsztatu przedstawiciele Instytutu zaprezentują nowe rozwiązania dostosowane do rzeczywistości cyfrowej, które wdrożyła Instytucja w tym okresie. Przedmiotem analizy będą rezydencje online „Art House” oraz „New Stage!”, wirtualny ogród Krzysztofa Pendereckiego, festiwal Digital Cultures w nowej odsłonie oraz „Foroom” – spotkanie partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczące aktualnych zjawisk i tendencji w obszarze kultury oraz możliwości współpracy międzynarodowej w nowej rzeczywistości.
  W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, jakie szanse i możliwości niesie ze sobą realizacja wydarzeń kulturalnych w sieci, a także jakie trudności i wyzwania mogą napotkać organizatorzy takich wydarzeń.

  Organizator:
  Instytut Adama Mickiewicza – narodowa instytucja kultury, której misją jest promocja polskiej kultury za granicą. Zorganizował blisko 8000 wydarzeń, które obejrzało około 60 milionów widzów na pięciu kontynentach. Prowadzony przez IAM portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie.
 • 16:00 - 17:30 GMT+2 Warsaw

  FORUM PARTNERÓW (limit 25 os.) (RU)
  Forum Partnerów ma na celu aktywne wsparcie sieciowania oraz wymiany doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego
  temat: przedsiębiorczość oraz współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem ochrony środowiska

  Jeśli chcesz wziąć udział w Forum Partnerów, wypełnij krótkie zgłoszenie w zakładce FORUM PARTNERÓW
 • 19:00 - 21:15 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE KULTURALNE
  Międzynarodowy projekt muzyczno-wizualny "Rozdilovi". Edycja lubelska
  Link do transmisji poniżej
  Wydarzenie odbędzie się na żywo w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12). Wstęp wolny.  Wydarzenie transmitowane na YouTube


  Zapraszamy Państwa na wyjątkową lubelską edycję projektu RozdiLovi*

  Nie będzie to ani koncert, ani spotkanie literackie, ani performance, ani też widowisko teatralne. Największa wartość tego, co powstanie na scenie lubelskiego Centrum Kultury, kryje się właśnie w niemożności jego dookreślenia, wrzucenia w sztywne ramy gatunkowe. Staniecie się świadkami narodzin muzyczno-poetycko-wizualnego widowiska, w ramach którego połączy się kilka języków, kilka dziedzin sztuki i artystów z kilku krajów. Punktem wyjścia staną się teksty poetyckie znanego ukraińskiego poety, pisarza, muzyka Serhija Żadana. Z warstwy brzmieniowej tekstu, jego melodyki zrodzi się w czasie realnym muzyka, która będzie podążać za słowem, oraz obraz, dzięki któremu zarówno słowo, jak i dźwięk otrzyma wymiar wizualny.
  Na poziomie podświadomości — na poziomie dźwięków, zmysłów oraz dotyków — w projekcie RozdiLovi chodzi o miłość i czułość, o wojnę, zapomnienie i śmierć, zmartwychwstanie we wspomnieniach, śmiech i ciszę, i raz jeszcze — o miłość i czułość...
  Wielowymiarowość widowiska otwiera nowy — multidyscyplinarny — sposób przekładu, który oprócz słów sięga także po dźwiękowe oraz wizualne formy. W ten sposób poezja, która wybrzmiewa w różnych językach, ma szansę nie stracić najważniejszych właściwości: rytmu, intonacji, pauz.
  Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwoju projektu RozdiLovi uczestniczący w nim artyści, którzy mieszkają w różnych krajach,
  spotykali się,
  wymieniali wierszami oraz muzyką,
  dyskutowali,
  niekiedy sprzeczali się,
  łączyli się zdalnie, jak też szukali kontaktu w świecie realnym.
  Na ile ten kontakt był głęboki, na ile gotowi byli oni usłyszeć się nawzajem, uszanować wspólne wartości i osobistą swobodę każdego z nich?
  RozdiLovi staje się też próbą porozumienia: poprzez kolor, linię, dźwięk, ruch, poszczególne słowa i ich graficzne wcielenie w różnych językach. RozdiLovi porusza też kwestię dostępności dzieła. Transmitowanie widowiska online umożliwia jego odbiór w najbardziej oddalonych zakątkach świata. Dzieło powstaje „tu i teraz”, bez względu na to, gdzie fizycznie znajdują się poszczególni uczestnicy procesu: na scenie w Lublinie czy w oddalonych o kilkaset kilometrów Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Charkowie... Bardzo ważnym aspektem projektu jest tłumaczenie wykorzystywanych tekstów poetyckich na inne języki.
  RozdiLovi staje się nowym odrębnym językiem, kodem sztuki, łączącym słowo, muzykę, grafikę, niekiedy także zmysł dotyku (taniec) transmitowane w przestrzeń wirtualną.  
  RozdiLovi uzupełnia pewną odczuwalną lukę komunikacyjną.
  RozdiLovi łączy – ten oksymoron nabiera szczególnego znaczenia w rzeczywistości pandemicznej, kiedy to artyści intuicyjnie poszukują środków wyrazu przekraczających granice języka, gatunku, rzeczywistości realnej i świata wirtualnego.

  www.rozdilovi.org

  pomysł oraz wizualizacje – Ola Mychajluk
  teksty – Serhij Żadan
  efekty wideo – Serhij Pilaweć (Ukraina)
  muzyka – Aleksiej Worsoba (Białoruś) oraz Tomasz Sikora (Polska)
  tłumaczenie tekstów literackich na język polski – Michał Petryk, Jacek Podsiadło, Adam Pomorski

  * Nazwa projektu RozdiLovi odsyła do ukraińskiego słowa розділові o znaczeniu „dzielące” odnoszącego się przede wszystkim do znaków interpunkcyjnych.

7 października

 • 10:00 - 12:00 GMT+2 Warsaw

  PANEL* (PL-EN-RU)
  Sektor kultury a wyzwania rzeczywistości (post)pandemicznej
  Premiera filmu "Make eARTh Great Again. Street Art CreArt" (10')

  Wystąpienie:
  Krzysztof Czyżewski – Dyrektor Ośrodka "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" (Polska)

  Moderator:
  Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury (Polska)

  Osoby uczestniczące w panelu:
  Monika Grochowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza (Polska)
  Marharyta Zhenchuk – Menedżerka ds. współpracy międzynarodowej, Platforma "Teple Misto" ("Ciepłe Miasto") (Ukraina)
  Maciej Hofman – Specjalista ds. polityki w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (Polska)
  Krzysztof Czyżewski – Dyrektor Ośrodka "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" (Polska)
  Justyna Jochym – Dyrektor Generalna Festivals Adelaide (Australia)

  Sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie spowodowała radykalne zmiany w większości sfer życia. Sektor kultury również znalazł się w sytuacji szczególnej. Ze względu na ograniczoną możliwość przemieszczania i gromadzenia się, dotychczasowy sposób konstruowania oferty kulturalnej wokół fizycznie istniejących instytucji i miejsc został uniemożliwiony zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Wyzwaniem stały się narastający kryzys gospodarczy oraz nierzadko zmniejszenie finansowania kultury ze środków publicznych i prywatnych. Międzynarodowy obieg kulturalny i zwyczajowe relacje pomiędzy partnerami zagranicznymi uległy zaburzeniu. Wiele inicjatyw i wydarzeń odwołano lub przełożono na inny termin, co uderzyło także w zbudowaną wokół nich przez lata infrastrukturę gospodarczą. Wielkie, międzynarodowe wydarzenia przyciągały rokrocznie setki tysięcy turystów z kraju i zagranicy, przyczyniając się do budowania atrakcyjnego wizerunku miasta, wymiernych korzyści finansowych i zwiększenia zainteresowania lokalnymi uczelniami. Jak poradzą sobie w rzeczywistości pandemicznej miasta, które postawiły na turystykę kulturalną i jak zmieni się ich strategia?
  Izolacja społeczna sprawiła, że organizacje i instytucje kultury zaczęły dynamicznie budować publiczność w świecie wirtualnym, tworzyć z dnia na dzień nową infrastrukturę techniczną, nowe formy organizacji działalności kulturalnej, które wymagają odmiennych kompetencji. Rodzi to wiele pytań i wątpliwości. Czy nowe technologie stworzą szanse na budowanie trwalszych więzi między instytucjami i twórcami kultury a odbiorcą? Jak kompletować ofertę kulturalną i wybierać odpowiednie narzędzia do jej realizacji, uwzględniając nowe zjawiska i tendencje? Które z rozwiązań mają szansę, by wejść na stałe do działalności branży kulturalnej, nawet po zakończeniu pandemii?

  „Make eARTh Great Again”
  Tak intrygująco brzmi tytuł projektu street artowego stworzonego przez Cezarego Hunkiewicza i Annę Bakierę.

  Projekt będzie połączeniem filmu artystycznego, dokumentacji działań street artowych na świecie w trakcie pandemii oraz realizacji muralu w Lublinie. Będzie stanowił pewnego rodzaju reporterską relację z kilku ostatnich miesięcy naszego życia w tej nowej, niecodziennej rzeczywistości, która rozpoczęła się wraz z pandemią COVID-19. Pokażemy, jak zmieniała się rzeczywistość, począwszy od pierwszych miesięcy rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie. Przypomnimy oglądającym doniesienia medialne dotyczące pandemii, a jednocześnie pokażemy, jak obok toczyło się codzienne, zwykłe życie. Znajdą się w nim także ujęcia dronem, które zostały wykonane w czasie, gdy obowiązywały ścisłe ograniczenia dotyczące poruszania się w przestrzeniach publicznych. Przypomnimy zaangażowanie mieszkańców Lublina, którzy przestrzegając wytycznych pozostali w domach.
  Dzięki partnerom projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” realizowanego w Wydziale Kultury UM Lublin w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, pokażemy, jak do nowych warunków pracy dostosowywali się artyści i środowisko twórców streetartowych, którzy zaczęli tworzyć w domach lub w bliskiej okolicy. Jest to sytuacja nietypowa dla streetartu, który do tej pory intensywnie rozprzestrzeniał się po świecie za sprawą podróżujących artystów.
  Finałem będzie malowanie muralu, który ma przypomnieć nam wszystkim, że „jeszcze będzie przepięknie”. • 13:00 - 14:00 GMT+2 Warsaw

  GIEŁDA GRANTODAWCÓW (limit 100 os.)* (PL-EN-RU)
  Prezentacja form wsparcia udzielanych przez TechSoup

  TechSoup
  Od 2009 roku Fundacja TechSoup aktywnie wspiera III sektor zarówno w Polsce jak i w Europie. Naszą misją jest ułatwienie organizacjom społecznym dostępu do nowych technologii: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań technologicznych. Uczymy też jak z nich korzystać. Budujemy społeczności, w których powstają innowacyjne rozwiązania technologiczne. Promujemy ideę otwartych danych publicznych, na podstawie których, we współpracy z NGO, aktywistami, lokalną administracją, oraz biznesem tworzymy narzędzia społeczne.
 • 13:00 - 14:00 GMT+2 Warsaw

  SPOTKANIE RADNYCH MIEJSKICH (limit 25 os.)(PL-EN-RU)
  Spotkanie dotyczące wyzwań i inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w czasie pandemii we współpracy i przy wsparciu Radnych Miejskich. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Radnymi z różnych miast europejskich.

  Chęć uczestnictwa w Pokoju Radnych prosimy zgłaszać na adres email: justyna.targonska@lublin.eu

 • 14:30 - 16:00 GMT+2 Warsaw

  WARSZTATY (limit 25 os.) (EN)
  Możliwości rozwoju start-upów i biznesów kreatywnych w Europie

  Prowadzenie:
  Rasmus Wiinstedt Tscherning – Dyrektor Creative Business Network (Dania)

  Sektory kreatywne mają ogromne znaczenie, ponieważ tworzą nie tylko wartość rynkową (miejsca pracy, wzrost i rynek eksportu), ale także wartości pozarynkowe, takie jak wkład w tożsamość kraju, regionu lub miasta. Firmy z branży kreatywnej to głównie sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są znacznie bardziej zglobalizowane niż pozostałe i mają wpływ na inne sektory gospodarki. Wraz z ogłoszeniem przez ONZ 2021 r. „Kreatywnej gospodarki na rzecz zrównoważonego rozwoju”, branże kreatywne staną na czele poszukiwania rozwiązań globalnych wyzwań.
  Dołącz do nas i dowiedz się więcej o możliwościach rozwoju biznesu w Europie.

 • 16:00 - 17:30 GMT+2 Warsaw

  FORUM PARTNERÓW (limit 25 os.) (EN)
  Forum Partnerów ma na celu aktywne wsparcie sieciowania oraz wymiany doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego.
  temat: polityka społeczna w tym edukacja oraz projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

  Jeśli chcesz wziąć udział w Forum Partnerów, wypełnij krótkie zgłoszenie w zakładce FORUM PARTNERÓW
 • 16:00 - 17:00 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
  Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii Covid-19. Czy Unia Europejska będzie dalej zainteresowana projektem?
  Link do transmisji poniżej

  Aby   dołączyć do wydarzenia kliknij: Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii Covid-19. Czy Unia Europejska będzie dalej zainteresowana projektem?
  Meeting ID: 958 0544 8180
  Passcode: 173273

  Moderatorka
  :

  Dr hab. Beata Piskorska – prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Team Europe
  Osoby uczestniczące w panelu:
  Prof. dr hab. Markijan Malski – Lwowski Instytut Narodowy im. Iwana Franki
  Dr hab. Agnieszka Legucka – prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
  Dr Jakub Olchowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Instytut Europy Środkowej w Lublinie
  Daniel Szeligowski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

  W dyskusjach poświęconych rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie ścierają się bardzo różne poglądy. Pomimo niejednokrotnie odmiennych zdań wśród przywódców europejskich, panuje zgoda odnośnie do korzyści, jakie dają stabilni i przewidywalni partnerzy w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej. Szansą na taki stan rzeczy na wschodniej granicy Unii jest program Partnerstwa Wschodniego, zainaugurowany przez Polskę i Szwecję w 2009 roku na szczycie UE. Niespodziewany wybuch pandemii koronawirusa zmienił priorytety wielu państw i rządów. Znaczna część z nich skupiła się na przeorganizowaniu służby zdrowia na tory walki z pandemią, ratowaniu gospodarek przez kryzysem oraz utrzymaniu miejsc pracy.
  Panująca pandemia COVID-19 jest czasem, w którym Europa oraz świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje współdziałania w duchu solidarności. Czy deklaracje unijnych, przywódców wygłaszane na czerwcowym szczycie Partnerstwa, iż "Partnerstwo Wschodnie jest priorytetem polityki zagranicznej UE", będą podtrzymane także w warunkach prognozowanego kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie? Czy jest szansa, aby kraje Partnerstwa Wschodniego zasiliły szeregi Unii Europejskiej przed państwami Bałkanów Zachodnich? Na te i inne pytania znajdą odpowiedź uczestnicy panelu pt. "Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii Covid-19. Czy Unia Europejska będzie dalej zainteresowana projektem?”

  Organizatorzy:
  Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
  Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA
  Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
 • 19:30 - 21:00 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE KULTURALNE (PL-EN-BY)
  Prezentacja Serii Wydawniczej – Wschodni Express z udziałem zaproszonych autorów
  Link do transmisji poniżej

  baner - Wschodni Express


  Wydarzenie transmitowane na YouTube


  Zapraszamy Państwa do studia Wschodniego Expressu

  7 października 2020 (środa), w godz. 19:30-21:00 w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej – Lublin 2020 zostanie zorganizowane studio Wschodniego Expressu, z którego będzie transmitowane spotkanie online. Odbędzie się ono w dwóch modułach: pierwsza część zostanie poświęcona prezentacji działalności Wydawnictwa Warsztaty Kultury w Lublinie. Do studia zostaną zaproszeni goście, m.in. eksperci w tematyce wschodniej oraz będziemy mogli posłuchać twórców z Białorusi, Litwy i Ukrainy (materiał filmowy Hanny Linkowskiej). Druga część spotkania będzie dedykowana obecnej sytuacji na Białorusi. Gośćmi studia będą wybitni białoruscy autorzy Julia Cimafiejewa i Alhierd Bacharewicz oraz wykładowcy: dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej. Moderacja – Aleksandra Zińczuk. Spotkanie będzie tłumaczone na j. angielski i białoruski.

  „Wschodni Express” to seria wydawnicza Wydawnictwa Warsztatów Kultury w Lublinie, której celem jest prezentacja czytelnikom polskim najnowszych tekstów literatur naszych wschodnich sąsiadów, poruszających najbardziej aktualne dla nich problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie.
  W serii „Wschodni Express” jest publikowana przede wszystkim zróżnicowana gatunkowo proza i eseistyka, ale także wiersze. Do autorów „Wschodniego Expressu” należą najwybitniejsi twórcy Ukrainy, Białorusi czy Litwy, jak m.in. Jurij Andruchowycz, Andrij Bondar, Ołeksandr Bojczenko, Andrij Lubka, Hałyna Kruk, Mykoła Riabczuk, Natalka Śniadanko i in. W palecie wydanych w ramach serii książek są m.in. opowiadania Ołeha Sencowa – reżysera i prozaika, więzionego pięć lat w łagrach dzisiejszej Rosji. Wiele wydanych pozycji ukazały się w tłumaczeniu Bohdana Zadury – jednego z najwybitniejszych polskich tłumaczy prozy i poezji ukraińskiej.
  Nazwa serii „Wschodni Express” nawiązuje do takich sławnych projektów „pociągów literackich”, jak europejski Literaturexpress Europa 2000 (ponad stu pisarzy i poetów z 43 krajów podróżowało od Lizbony do Berlina) i ukraiński Potyah76 (Pociąg 76) – internetowego magazynu poświęconego kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

  Wydarzenie tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

8 października

 • 10:00 - 12:00 GMT+2 Warsaw

  PANEL* (PL-EN-RU)
  Kreatywny rozwój – gospodarka bez przymusu wzrostu

  Wystąpienie:
  Charles Landry – The Creative City (Wielka Brytania)

  Moderator:
  Justyna Król – Menadżerka programu miejskiego w UNDP (Polska)

  Osoby uczestniczące w panelu:
  Dr Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie (Polska)
  Rasmus Wiinstedt Tscherning – Dyrektor Creative Business Network (Dania)
  Prof. Aleksander Sogomonov – Rosyjska Akademia Nauk (Rosja)
  Dr Mariusz Sagan – Urząd Miasta Lublin / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)

  Współczesny świat stanął przed fundamentalnymi barierami rozwoju społeczno-gospodarczego oraz demograficznego. Wagę tych zagadnień jednak w pełni uzmysłowiła ludzkości dopiero pandemia Covid-19, przyspieszając rysujące się już uprzednio przełomowe trendy. Dla gospodarki i przedsiębiorczości to niezwykle ważna chwila. Podczas panelu poruszone zostaną kluczowe dla przyszłości rozwoju społeczno-ekonomicznego świata i Europy zagadnienia.
  Po pierwsze, czy możliwe jest odejście od przymusu nieustannego kreowania wzrostu gospodarczego mierzonego tradycyjna miarą PKB? Czy i jak można włączyć inne komponenty opisujące rozwój gospodarczy? Czy kraje rozwijające się mogą być zainteresowane przeformułowaniem swoich paradygmatów rozwojowych? Po drugie, w jaki sposób pandemia, ale także rozwijające się wcześniej technologie, zmienią rynek pracy, miejsce pracy i samych pracowników? Jak nowe modele pracy zmienią nasze miasta? Ile będzie pracy zdalnej w pracy? Po trzecie, czym jest nowa przedsiębiorczość i jakie są/będą jej źródła i przejawy? Czy modele biznesowe gospodarki cyfrowej umożliwią nową „falę” innowacyjności? Jak w gospodarce po-pandemicznej odnajdą się firmy z sektora przemysłów kreatywnych? Czy firmy nadal będą wolały nadal korzystać z zasobów zewnętrznych czy też je posiadać? Wreszcie po czwarte, czy kolektywna, hybrydowa wiedza wielu osób da kolejny impuls innowacyjny dla gospodarki? Jak te procesy zinstytucjonalizować i czy instytucjonalizować? Czy miasta powinny korzystać z wiedzy eksperckiej czy własnych mieszkanek i mieszkańców?
 • 12:00 - 13:30 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
  Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku
  Link do transmisji poniżej

  Aby dołączyć do wydarzenia kliknij:  Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku
  Meeting ID: 996 0518 2408
  Passcode: 561573
  Wydarzenie transmitowane na kanale Instytutu Europy Środkowej w serwisie Youtube

  Moderatorzy:  
  Prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  Prof. dr hab. Mykola Doroshko – Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
  Uczestnicy dyskusji:
  Prof. dr hab. Hryhoriy Perepelytsya – Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
  Prof. dr hab. Victor Matviyenko – Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Kierownik Katedry Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej
  Dr hab. Tomasz Stępniewski – prof. KUL, Zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej
  Prof. dr hab. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  Dr Jakub Olchowski – Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, IEŚ

  Zagadnienia do dyskusji: konfrontacja Rosji i Zachodu, wojna hybrydowa, nacjonalizm, integracja Europy Środkowo-Wschodniej, Trójkąt Lubelski, pandemia
  Materiały w formie artykułów zostaną opublikowane w czasopismach „Wschód Europy” oraz Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

  Organizatorzy:
  Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  Instytut Europy Środkowej
  Centrum Europy Wschodniej UMCS przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin
 • 13:00 - 14:00 GMT+2 Warsaw

  GIEŁDA GRANTODAWCÓW (limit 100 os.)* (PL-EN-RU)
  Prezentacja form wsparcia udzielanych przez Lublin Ventures

  Lublin Ventures to lokalny fundusz inwestycyjny działający jako Instytucja Otoczenia Biznesu. Koncentrujemy się na startup-ach i inwestycjach zalążkowych (Seed-Capital).
  Realizujemy prywatne inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe w wybrane przedsiębiorstwa. Jednocześnie inwestujemy swój know-how i oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne. Pomagamy poprawnie zdefiniować i rozwijać model biznesowy, uzyskać wsparcie i lewarowanie inwestycji z funduszy europejskich i innych podmiotów rynku finansowego. Szukamy nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii, pomagając w ich rozwoju i pierwszych, najtrudniejszych krokach na rynku.
 • 13:30 - 15:00 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
  Polsko-ukraińska współpraca samorządowa i transgraniczna
  Link do transmisji poniżej

  Aby dołączyć do wydarzenia kliknij: Polsko-ukraińska współpraca samorządowa i transgraniczna
  Meeting ID: 978 5978 9518
  Passcode: 450826
  Wydarzenie transmitowane na kanale Instytutu Europy Środkowej w serwisie Youtube

  Moderatorzy
  :  

  Dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej
  Prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov – Kierownik Katedry Politologii i Administracji Publicznej Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza
  Uczestnicy dyskusji:
  Prof. dr hab. Vasyl Klymonchuk – Kierownik Katedry Politologii, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka
  Dr hab. Mariusz Sienkiewicz – Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  Doc. Vladyslav Strutynskyy – Katedra Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza
  Doc. Serhiy Shvydiuk – Katedra Politologii i Administracji Publicznej, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J.Fed’kovycha
  Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska – Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

  Zagadnienia do dyskusji: decentralizacja, local governance, local development, stan i perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy samorządowej i transgranicznej.
  Materiały w formie artykułów zostaną opublikowane w czasopismach „Wschód Europy” oraz Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

  Organizatorzy:
  Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  Instytut Europy Środkowej
  Centrum Europy Wschodniej UMCS przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin
 • 14:30 - 16:00 GMT+2 Warsaw

  WARSZTATY (limit 25 os.) (EN)
  Komunikacja ze społecznościami migranckimi w czasie pandemii

  Moderator:
  Olesya Malyugina – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa (Polska)
  W warsztacie wezmą udział:
  Dagbjört Ásbjörnsdóttir – Urząd Miasta Reykjavik (Islandia)
  Sari Hammar - Urząd Miasta Espoo (Finlandia)
  Nenad Bogdanovic – Doradca ds. międzykulturowości, Urząd Miasta Limassol (Cypr)

  Sytuacja pandemii COVID-19 pokazała bardzo wyraźnie znaczenie bezpośredniej, skutecznej komunikacji ze społecznościami migranckimi.
  To właśnie te grupy, funkcjonujące często poza głównym nurtem komunikacji społecznej, były często pozbawione rzetelnej informacji na temat zmieniającej się sytuacji i przepisów, a także wsparcia ze strony instytucji publicznych. Tymczasem od ich wiedzy i świadomości znaczenia stosowania się do obowiązujących obostrzeń zależało bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko ich samych, ale także pozostałych członków i członkiń społeczności lokalnej.
  Czas lock downu wymagał więc znalezienia nowych, skutecznych form docierania z informacjami na temat aktualnej sytuacji do mieszkańców i mieszkanek z grup mniejszościowych.
  Podczas warsztatu chcemy porozmawiać o doświadczeniach samorządów i instytucji, wymienić się spostrzeżeniami a także zaproponować praktyczne rozwiązania, przydatne nie tylko w czasie kryzysów zdrowotnych.
 • 16:00 - 17:30 GMT+2 Warsaw

  FORUM PARTNERÓW (limit 25 os.) (RU)
  Forum Partnerów ma na celu aktywne wsparcie sieciowania oraz wymiany doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego
  temat: kultura, turystyka i sport

  Jeśli chcesz wziąć udział w Forum Partnerów, wypełnij krótkie zgłoszenie w zakładce FORUM PARTNERÓW
 • 17:00 - 19:00 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
  Kiedy mury runą? Białoruś po "wyborach" 2020
  Link do transmisji poniżej  Wydarzenie transmitowane na Facebook

  Moderatorka
  :

  Dr Iwona Reichardt  zastępczyni redaktora naczelnego "New Eastern Europe"
  Osoby uczestniczące w panelu:
  Robert Biedroń  polski polityk przewodniczący delegacji PE do relacji z Białorusią (TBC) (Polska)
  Andrzej Poczobut  dziennikarz, Grodno (Białoruś)
  Olga Dryndova  Belarus-Analysen, Uniwersytet w Bremie (Niemcy)

  W czasie dyskusji paneliści będą się zastanawiać nad przebiegiem protestów na ulicach białoruskich miast i ich krótko i długoterminowych konsekwencji politycznych oraz społecznych. W czasie dyskusji podejmiemy się odpowiedzi na pytanie na ile zmieniła się Białoruś pod wpływem tych protestów i co ich przebieg mówi o prezydenturze Aleksandra Łukaszenki. Tytułowe mury to pytanie zarówno o długoterminowe konsekwencje tych protestów i proces demokratyzacji Białorusi, ale też relacje Białorusi z państwami europejskimi i Unią Europejską.

  Organizatorzy:
  Fundacja im. F. Eberta
  Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europea"
  New Eastern Europe

  dyskusja w języku polskim i niemieckim


 • 19:30 - 20:30 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE KULTURALNE
  Inauguracja Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej – prezentacja wirtualnej wystawy CreArt
  Link do transmisji poniżej
  Kuratorka wystawy:
  Agata Sztorc, Emilia Lipa (Galeria Labirynt w Lublinie)
  Wydarzenie transmitowane na YouTube


  Najpierw obejrzyj film z kuratorskiego zwiedzania wystawy!
  Chcesz teraz samodzielnie ją odwiedzić?
  Tylko kilka kroków  dzieli Cię od wirtualnych przestrzeni Galerii Labirynt!

  1. Zainstaluj aplikację Steam oraz na nim VRChat.
  UWAGA!!!
  Dostęp do platformy jest możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery
  z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

  2. Wejdź w link:
  https://vrchat.com/i/dang-loadbehavior-2defc
  lub
  https://vrchat.com/i/ross-thorwidth-68c1a

  3. Kliknij w widoczny w prawym górnym rogu przycisk „Launch World".

  4. Wyskoczy okienko, w którym należy kilknąć „Otwórz launch". Zaczyna się ładowanie wirtualnej galerii w programie VRChat!!!!

  5. Wirtualna galeria załadowana? Teraz na ekranie widzisz przycisk „Go!". Kliknij go!
  Yahooooo! Zostajesz przeniesiony do wirtualnej Galerii Labirynt!
  Miłego zwiedzania:)

  Uwaga!!!
  Jednocześnie galerię może zwiedzić ok. 30 osób. Większa liczba osób zwiedzających w tym samym czasie może wpływać na płynność działania galerii.

  "Sen niedźwiedzia" – wirtualna wystawa CreArt
  Współczesne antropocentryczne spojrzenie na świat spycha na dalszy plan dbanie o dobro naszej planety. Zapominamy o tym, że człowiek od zawsze był uzależniony od natury i praw nią rządzących. Jesteśmy zahibernowani w złudnym poczuciu wieczności Ziemi, tymczasem przyroda i klimat zmieniają się na naszych oczach. Czy wybudzimy się z bezpiecznego i biernego niedźwiedziego snu?
  "Sen niedźwiedzia" to wirtualna wystawa realizowana w VRChat czyli w internetowej platformie społecznościowej służącej do tworzenia światów wirtualnych. Zapraszamy do wspólnego przeniesienia się do cyfrowej sali wystawienniczej Galerii Labirynt w Lublinie. Dostęp do platformy jest możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wystawy bez wychodzenia z domu.
  Prezentowane na wystawie dzieła sztuki stanowią pretekst do namysłu nad relacjami człowieka z naturą. Podczas wirtualnego zwiedzania można obejrzeć filmy, fotografie, obrazy i rysunki, spojrzeć na otaczający nas świat z różnych perspektyw oraz zastanowić się nad kondycją człowieka w czasie klimatycznego kryzysu.
  Wszystkim pracom towarzyszą opisy w formie tekstów oraz nagrań audio po polsku i angielsku.
  Wystawa, niczym żywy organizm, będzie stopniowo się rozrastać. Do połowy grudnia do wirtualnej ekspozycji będą dodawane kolejne prace.

  Artyści i artystki: Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Tomasz Ciecierski, Oskar Dawicki, Stanisław Dróżdż, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Przezwańska, Zygmunt Rytka, Julita Wójcik
  Prace z kolekcji Galerii Arsenał w Białymstoku, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie

  Kuratorki: Emilia Lipa, Agata Sztorc
  Realizacja: Mikołaj Kubiak, Olga Paluszkiewicz
  Tłumaczenia: Bartosz Wójcik, Ewelina Lachowska
  Współpraca: Karol Jakóbczyk, Agata Wiatr, Monika Rejman, Jarosława Szewczuk, Anna Lewicka-Koksanowicz, Roksana Oniszko, Waldemar Tatarczuk

  Wydarzenie tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

  Wystawa jest organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej 2020 w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa".
  Jednym z wydarzeń kulturalnych towarzyszących tegorocznemu Kongresowi Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 będzie prezentacja wystawy w ramach inauguracji Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej w Lublinie.

  Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej to interdyscyplinarne wydarzenie organizowane w Lublinie od 2018 roku jako część projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa". Jest to wyjątkowy czas, który od trzech lat realizacji projektu przypomina mieszkańcom Lublina o tym, że kreatywność niejedno ma imię. To także okazja do tego, aby mieszkańcy miasta stali się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego i poprzez uczestnictwo w wydarzeniach realizowanych przez lokalnych artystów, mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności twórcze i wiedzę na temat sztuki współczesnej.
  W obliczu obecnej sytuacji pandemicznej Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej 2020 zmieniają swój charakter przenosząc się w całości do przestrzeni cyfrowej. W ramach projektu odbędzie się trwająca cztery miesiące wystawa zrealizowana w formule on-line. Do jej stworzenia wykorzystany zostanie VRChat, czyli internetowa platforma społecznościowa, która przenosi interakcje międzyludzkie do świata wirtualnego (virtual reality - VR). VR to komputerowo generowane uniwersum, które może w pełni oddawać świat realny, ale może też być wytworem wyobraźni. W obu sytuacjach świat rzeczywistości wirtualnej jest przestrzenią 3D, której człowiek może doświadczać za pomocą okularów 3D. VRChat jest wirtualnym bytem, który pozwala na interakcje między użytkownikami za pomocą avatarów 3D. Platforma daje możliwość korzystania ze świata wirtualnego na dwa sposoby: poprzez okulary 3D oraz za pomocą komputera. Pierwsza opcja z goglami zapewnia pełną immersję, wejście do świata wirtualnego, gdzie użytkownik jest „zanurzony” w to uniwersum. Dzięki założeniu okularów VR, jego pole widzenia jest ukierunkowane tylko na świat wirtualny. Drugi sposób - poprzez komputer oraz klawiaturę czy myszkę - jest mniej immersyjny. Człowiek z poziomu świata fizycznego „przegląda” jedynie świat wirtualny. VRChat jest narzędziem darmowym, które każdy może pobrać na swój komputer lub okulary 3D. Pobranie aplikacji VRChat na gogle rzeczywistości rozszerzonej odbywa się z poziomu aplikacji dedykowanej danej platformie. Dostęp do platformy będzie możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Dzięki temu możliwe będzie oglądanie wystawy bez wychodzenia z domu.
  Wirtualna wystawa CreArt organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej, której otwarcie nastąpi podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 stanie się przykładem wykorzystania platformy VRChat do przeglądania zasobów kultury. Ekspozycja koncentrować się będzie na temacie ekologii i świadomości dotyczącej zmian klimatu na świecie. Wystawa będzie prezentacją prac ze zbiorów polskich instytucji sztuki, a także zostanie wzbogacona o prace wykonane przez dzieci i młodzież. Formuła trwającego kilka miesięcy open calla sprawi, że wystawa będzie, niczym żywy organizm, rozrastała się z czasem, aż do grudnia 2020.

9 października

 • 10:00 - 12:00 GMT+2 Warsaw

  PANEL* (PL-EN-RU)
  Samoorganizacja społeczna w czasach pandemii

  Moderator:
  Aldo Vargas-Tetmajer – Krajowy Punkt kontaktowy URBACT II (Polska)

  Osoby uczestniczące w panelu:
  Justyna Domaszewicz – lokalna koordynatorka akcji "Wzywamy posiłki" (Polska)
  Inese Vaivare – liderka akcji Stay home i Prezeska Zarządu Latvia Civic Alliance (Łotwa)
  Siuzanna Zhukovska – Organizacja społeczna "Harmonia" (Ukraina)
  Jacek Wnuk – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie / Redaktor Naczelny Nowe Radio (Polska)

  Pandemia COVID-19 wyraźnie wskazała potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w standardowym, „tradycyjnym” funkcjonowaniu i ofercie instytucji – począwszy od zapewnienia niezbędnego sprzętu ochronnego i środków higieny, poprzez wsparcie osób starszych, samotnych, niesamodzielnych w sytuacji kwarantanny czy młodzieży szkolnej w kontekście nauczania zdalnego. Inicjatywy oddolne, które powstały na całym świecie w odpowiedzi na tę potrzebę pokazały ogromny potencjał i umiejętność generowania skutecznych, synergicznych rozwiązań ad hoc. Jakie to były inicjatywy? Jakie wynieśliśmy z tego czasu lekcje? Co możemy zrobić, by nie stracić tego potencjału i być w stanie choć częściowo skorzystać z lekcji udzielonych nam przez społeczeństwo obywatelskie?
  Do rozmowy na ten temat zaprosimy twórców i twórczynie modelowych inicjatyw oddolnych z Europy Wschodniej i Zachodniej, które zapełniły ważne luki w ofercie publicznej w czasie lockdownu.
 • 12:15 - 12:45 GMT+2 Warsaw

  OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONGRESU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ* (PL-EN-RU)
  Ogłoszenie zwycięzców Konkursu dobrych praktyk
  Podsumowanie i oficjalne zamknięcie Kongresu

 • 13:00 - 14:00 GMT+2 Warsaw

  GIEŁDA GRANTODAWCÓW (limit 100 os.)* (PL-EN-RU)
  Prezentacja form wsparcia udzielanych przez European Endowment for Democracy

 • 15:00 - 16:30 GMT+2 Warsaw

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
  Kobieta europejska w czasach COVID-19
  Link do transmisji poniżej

  Wydarzenie transmitowane na Facebook

  Moderatorka
  :

  Dr Iwona Reichardt – zastępczyni redaktora naczelnego "New Eastern Europe"
  Panelistki:
  Indrani Das Schmid – TFEB WG „Equal Opportunity”, Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  Dr Kinga Anna Gajda – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, Uniwerstytet Jagielloński (Polska)
  Iryna Ivanochko – członkini Komitetu Sekcji ds. Równouprawnienia dla Kobiet i Mężczyzn Stowarzyszenia Miast Ukrainy, Administracja Rejonu Mikołajowskiego obw. lwowskiego (Ukraina)
  Tamar Ghlonti – dyrektorka wykonawcza Guria Youth Resource Center, Civil Society Organization (Gruzja)

  Pandemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich, ale chyba największą cenę za jej przebieg płacą kobiety. W czasie pandemii kobiety podjęły się szeregu ról: pracownic, matek, żon, ale też nauczycielek i wolontariuszek. Panelistki będą analizować jak pandemia zmieniła życie kobiet w państwach Europy i Europy Wschodniej. Czy ich reakcje na pandemię były podobne czy też się różniły? Jak zastała je pandemia i jaką rolę odegrały instytucje publiczne w jej przeciwdziałaniu, a jaką odegrały samodzielnie kobiety.

  Organizatorzy:
  Dwumiesięcznik "New Eastern Europe"
  Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód
  Międzynarodowy Klub Kobiet

  dyskusja w języku angielskim
Wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu będą dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line.
* Wydarzenia tłumaczone symultanicznie na 3 języki: polski, angielski i rosyjski.
** Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję