PODSUMOWANIE PANELU: Samoorganizacja społeczna w czasach pandemii


Moderator:
Aldo Vargas-Tetmajer – Krajowy Punkt kontaktowy URBACT II (Polska)
Osoby uczestniczące w panelu:
Justyna Domaszewicz – lokalna koordynatorka akcji "Wzywamy posiłki" (Polska)
Inese Vaivare – liderka akcji Stay home i Prezeska Zarządu Latvia Civic Alliance (Łotwa)
Siuzanna Zhukovska – Organizacja społeczna "Harmonia" (Ukraina)
Jacek Wnuk – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie / Redaktor Naczelny Nowe Radio (Polska)

WARSZTATY
Komunikacja ze społecznościami migranckimi w czasie pandemii

Moderator:
Olesya Malyugina – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa (Polska)Aldo Vargas-Tetmajer


Panel rozpoczął moderator z wystąpieniem nawiązującym do pandemii jako o „Czarnym Łabędziu”, czyli mało prawdopodobnym zjawisku, które jednak od czasu do czasu
się pojawia i ma kolosalny wpływ na rzeczywistość. Wspomniał o raporcie OECD o reakcji miast na pandemię oraz działaniach miast EU (w tym URBACT) zapoczątkowanych
w reakcji na pandemię
.

Następnie głos zabrała Justyna Domaszewicz – inicjatorka lokalnej akcji "Wzywamy posiłki" (Polska), która opowiedziała o spontanicznej akcji wspierania sektora zdrowia,
która trwała w okresie marzec - czerwiec 2020 r.

Kolejna prezentacja należała do Inese Vaivare – liderki akcji ‘Stay home’ z Rygi (Łotwa). Pokazała ona w liczbach jak bardzo efektywna była inicjatywa.

Suzanna Zhukovska z Organizacji społecznej "Harmonia" (Ukraina) opowiedziała o oddolnej inicjatywnie, skierowanej do osób z niepełnosprawnościami, którzy okazywali
się często lepiej przygotowani na trudną sytuację.

Ostatnia wypowiedź należała do Jacka Wnuka ze ‘Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu’ w Lublinie / Redaktora Naczelnego stacji ‘Nowe Radio’. Stworzył radio (w internecie),
które odegrało ważną rolę we wsparciu i rozwoju działań wolontariackich w czasie pandemii.


Po prezentacjach, wywiązała się dyskusja o skuteczności działań oraz konieczności dalszego działania ze względu na fakt, iż pierwsze zamrożenie na początku roku jest jedynie preludium do problemów, które pojawią się w najbliższych miesiącach i latach. Sformułowano pomysł bazy danych dobrych praktyk, które pokazałyby, co jest możliwe do zrealizowania w przypadku podobnych sytuacji w przyszłości.

Aldo Vargas-Tetmajer
Lublin, październik 2020 r.

Inese Vaivare

Ruch wolontariuszy #Stayathome powstał jako reakcja kryzysowa w hackathonie HackForce, mającym na celu odkrycie rozwiązań, które pojawiły się przez kryzys koronawirusa
w marcu.

Miał on na celu zapewnienie skutecznej pomocy społecznej w czasie pandemii Covid-19 najbardziej narażonym, którzy musieli się izolować, chorym - poprzez jednoczenie społeczności i walkę z nierównościami ujawnionymi przez ten kryzys. Ogólnokrajowa sieć wolontariuszy oferowała bezpłatne dostawy żywności oraz innych towarów i usług.

#Stayathome docierał do osób, które nie mają umiejętności cyfrowych, poprzez prowadzenie gorącej linii: 25661991. Wezwanie do działania dla wolontariuszy zostało opublikowane za pośrednictwem strony www.paliec-majas.lv, z uwzględnieniem protokołów bezpieczeństwa Covid-19, i obsługiwane za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Sieć wolontariuszy #Stayathome rozrosła się do 800 wolontariuszy w zaledwie dwa miesiące.

Organizacja stworzyła ogólnoinstytucjonalną grupę roboczą i zgromadziła sektor prywatny, organizacje pozarządowe, dostawców usług socjalnych i przedstawicieli władz lokalnych. Tylko efektywne partnerstwa zapewniły podstawę do szybkiego rozwoju sieci.

Reagując na potrzeby, #Stayathome pomagało w transporcie również pracownikom medycznym, a w Dniu Matki - z pomocą naszych wolontariuszy i hodowców kwiatów ponad
350 kobiet w domach opieki otrzymało bukiety kwiatów.

#Stayathome spotkał się z ogromnym poparciem społeczeństwa, mediów, sektora prywatnego i publicznego oraz organizacji pozarządowych.
#Stayathome korzystała z mediów społecznościowych i przeprowadziła kilka internetowych kampanii motywacyjnych, aby wpłynąć na zachowanie ludzi i pomóc im wybrać pozostanie w domu.
#Stayathome był również pierwszym wolontariatem dla bardzo wielu, także tych, którzy zostali bez pracy i sami byli w depresyjnym nastroju. Jego działania na poziomie społeczności lokalnej również wzmocniły wpływ poziomu lokalnego na kryzys.

 

 

Inese Vaivare
Lublin, październik 2020 r.

Siuzanna Zhukovska

Sytuacja pandemiczna pomaga zrozumieć, jak ważne jest, aby społeczeństwo, hromady były zjednoczone podczas kryzysu. Musimy zjednoczyć się, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się w naszych społecznościach, pomagać sobie nawzajem: społeczność władzom lokalnym, a władza lokalna powinna wspierać inicjatywy społeczne.
W swojej pracy wielokrotnie przekonuję się, że inicjatywy społeczne powinny uzupełniać, a nawet wyprzedzać mechanizmy działające w sferze władzy wykonawczej,
które ze względów biurokratycznych  nie pozwalają na szybką reakcję na zaistniały kryzys. Społeczeństwo wręcz przeciwnie, może szybko się aktywować i zrobić to,
co w przypadku władzy musi przejść kilka biurokratycznych etapów.

Musimy wziąć pod uwagę całe nasze doświadczenie, aby szybko reagować na podobne problemy, które mogą pojawić się podczas drugiej fali pandemii lub innych tego typu sytuacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ wrażliwe grupy społeczne, z którymi pracujemy, mogą pozostać bez niezbędnego wsparcia, co skomplikuje sytuacje,
w których się znajdują i spowoduje nieodwracalne skutki.

Cała nasza współpraca - organizacje społeczne, władza lokalna, małe inicjatywy, organizacje wolontariackie, stała się kluczem do rozwiązania krytycznych momentów.
Po raz kolejny musimy zadać sobie pytanie, kiedy osiągnęliśmy najlepsze wyniki w realizacji naszych pomysłów i inicjatyw? Czy to nie wtedy, gdy wszyscy byliśmy razem?
Jesteśmy silni, kiedy jesteśmy razem i kiedy mamy odwagę wyjść i podjąć wyzwania, które przed nami stoją. Jesteśmy silni, gdy pamiętamy historię i uczymy się od siebie nawzajem, dzielimy się doświadczeniem, a w momencie kryzysu możemy reagować o 1-2 kroki szybciej niż wcześniej lub zgromadzić całe doświadczenie i zaproponować dobre rozwiązanie, którego nikt się nie spodziewał.

Odwagi nam wszystkim!
Odwagi, która pomoże nam stać mocno, wspierając się nawzajem w tym trudnym czasie pełnym zmian.


Siuzanna Zhukovska
Lublin, październik 2020 r.


Olesya Malyugina

Główne rekomendacje dla gmin w czasie pandemii od uczestników naszych warsztatów:

 Ogólne informacje:

 • okazanie solidarności, „głębszej demokracji”, a także wkładu samych migrantów
 • nic o nas bez nas, angażowanie społeczności migrantów w działania Urzędu Miasta,
 • dialog jako podstawowy element polityki społecznej, w tym dialog wertykalny pomiędzy rządem a gminami
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • dedykowana pomoc dla różnych grup imigrantów (studentów, osób starszych itp.). Poszukiwanie informacji na temat tych grup, aby pomoc była skuteczna
 • decydenci powinni podnosić swoje kompetencje międzykulturowe i stale się uczyć, nauka nie powinna ograniczać się do pracowników samorządu
 • Myślenie o czasie po pandemii i planowanie na przyszłość

 W szkołach:  

 • Wdrażanie jasnych protokołów bezpieczeństwa
 • Przeciwdziałanie absencji uczniów
 • Mediatorzy międzykulturowi dla rodziców,
 • Kontaktowanie się bezpośrednio z rodzicami (np. telefonicznie) w celu uzyskania aktualnych informacji

 Komunikacja:    

 • Dostarczanie informacji w różnych językach
 • Bezpośredni kontakt z migrantami (np. poprzez kampanię wielokanałową)
 • Dawanie ludziom możliwość zadawania pytań (np. za pośrednictwem gorącej linii)
 • Mediatorzy międzykulturowi działający w społecznościach, rozwijający sieci mediatorów
  i wspierający ich w wykonywaniu ich zadań
 • Odwiedzanie migrantów w ich sąsiedztwie
 • Zapewnienie migrantom nowych sposobów wyrażania siebie

 Motto warsztatów: wykorzystaj różnorodność jako siłę i szansę!Olesya Malyugina 
Lublin, październik 2020 r.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję