5-7 października 2021

wydarzenie hybrydowe

Zapraszamy wkrótce

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”
PATRONAT
HONOROWY
Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 (znany poprzednio jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej), poświęcony był wyzwaniom, jakie przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie postawiła pandemia COVID-19. Tematem przewodnim Kongresu organizowanego w dniach 6-9 października 2020 r. był
Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością. Ze względu na obecną sytuację wydarzenie w całości odbyło się w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem nowoczesnej platformy i symultanicznego tłumaczenia na trzy języki: polski, angielski i rosyjski.

Cztery dni Kongresu wypełnione były panelami i warsztatami z udziałem wybitnych europejskich ekspertów, takich jak Charles Landry (Wielka Brytania), Prof. Aleksander Sogomonov (Rosja), Rasmus Wiinstedt Tscherning (Dania), Marharyta Zhenchuk (Ukraina), Krzysztof Czyżewski (Polska) skupionymi wokół czterech obszarów tematycznych.
Debata otwierająca z udziałem włodarzy miast z różnych części Europy, dotyczyła priorytetów samorządu w nowej (post)pandemicznej rzeczywistości. W kolejnych dniach zwróciliśmy uwagę na funkcjonowanie kultury i turystyki kulturowej w nowych warunkach oraz jak budować markę turystyczną miasta. Następnie dyskutowaliśmy na temat możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego, granic tradycyjnie rozumianego wzrostu oraz strukturalnych zmian na rynku pracy. Przyjrzeliśmy się nowej „fali” innowacyjności, firmom i sektorom, które najlepiej poradziły sobie w obecnych warunkach. Podjęliśmy również dyskusję na temat samoorganizacji społecznej w czasach pandemii, z uwzględnieniem sytuacji społeczności migranckich.

Jak co roku, Kongresowi towarzyszyło Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymianę doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Spotkanie on-line Radnych miejskich poświęcone było funkcjonowaniu samorządu w czasie pandemii oraz perspektywie współpracy z miastami partnerskimi w przyszłości. Podczas Giełdy Grantodawców zaprezentowane zostały możliwości pozyskania środków finansowych z wybranych programów grantowych. W ramach Konkursu dobrych praktyk przedstawione zostały najlepsze rozwiązania w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i współpracy transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego w obliczu pandemii koronawirusa. Kongresowi towarzyszyły również wydarzenia kulturalne transmitowane w formie live streamingu.
Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” oraz został objęty honorowym patronatem Komisji Europejskiej, a do wielu dotychczasowych Partnerów w tym roku dołączyli: Związek Miast Ukrainy, Białoruska Organizacja "Miasta Partnerskie" i Instytut Adama Mickiewicza.

Wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu były dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line.Wydarzenia kulturalne są dostępne on-line na stronach organizatorów i partnerów Kongresu.

Szanowni Państwo,

Od 10 lat, Lublin co roku staje się miejscem spotkań praktyków współpracy transgranicznej z Polski i Europy. Kiedy na początku tego roku rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji Kongresu  Współpracy Transgranicznej i zastanawialiśmy się nad jego formułą, nikt nie przypuszczał, że nasze życie zmieni się w tak zasadniczy sposób. W ciągu kilku tygodni znaleźliśmy się w zupełnie nowej, nieznanej do tej pory rzeczywistości. Pandemia Covid-19 diametralnie zmieniła nie tylko nasz styl życia, pracy i wypoczynku, ale również ujawniła, a niekiedy przyspieszyła, wiele procesów i zmian zachodzących w otaczającej nas sytuacji społeczno-gospodarczej.

W obliczu nowych okoliczności podjęliśmy decyzję, by nie rezygnować z podejmowania dyskusji na temat tego, jakie wyzwania będziemy musieli podjąć wobec zmieniającego się w tak dynamiczny sposób świata, dlatego w tym roku spotkamy się po raz kolejny.

Zapraszam Państwa do udziału w Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2020. Nowa i wyjątkowa edycja wydarzenia w tym roku odbędzie się w całości on-line. Temat przewodni Kongresu to Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością. Podczas wirtualnych spotkań, paneli i warsztatów będziemy dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, jakie stawia przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie obecna sytuacja. Zastanowimy się jak utrzymać ścieżkę rozwoju przy kurczących się zasobach i zmieniającym klimacie, jak uwzględniać nowe warunki dla kluczowych sektorów rozwoju miasta: biznesu, turystyki, czy kultury. Przyjrzymy się w jaki sposób zmieniająca się rzeczywistość wpływa na życie społeczne zarówno naszych lokalnych wspólnot, jak i na wzajemne relacje na poziomie transgranicznym.

Mam głęboką nadzieję, że udział w tej wyjątkowej edycji Kongresu przyniesie Państwu wiele inspiracji i pozytywnych wrażeń. Pozyskane doświadczenia i nawiązane kontakty z pewnością przyczynią się do zacieśnienia relacji w budowaniu i kształtowaniu współpracy europejskiej zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz projektów międzynarodowych.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Szanowni Państwo,

stoimy wspólnie u progu przeobrażeń, które pandemia COVID-19 gruntownie przyspieszyła i nadała nową dynamikę. Dzisiejszą sytuację określamy najczęściej czterema słowami: zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność. Tak się czujemy – w takich realiach przyszło nam żyć. Zastanawiamy się co będzie z gospodarką (jak ją budować bez przymusu stałego wzrostu i bez wyzysku ludzi?) Jak żyć w symbiozie ze środowiskiem w czasie kryzysu klimatycznego? Jak budować relacje międzyludzkie w duchu solidarności, wrażliwości w sytuacji gdy chcemy być razem a musimy się izolować? Jakie wprowadzać systemy (prawne, podatkowe) dla powstrzymania nierówności? Co z pracą? Co z nowymi technologiami? Co ze sztuczną inteligencją? Jak samorządy poradziły sobie z nowymi wyzwaniami? Co z solidarnością społeczną – jakimi w obliczu trudnych wyzwań okazaliśmy się obywatelami?

Wobec takich dylematów stajemy. Chcemy o nich – tradycyjnie jak od 10 lat – rozmawiać w Lublinie w gronie praktyków współpracy transgranicznej. W tym roku będzie troszkę inaczej. Zabraknie osobistych spotkań, uścisku rąk, wieczornych spacerów po Starówce. Ale nie zabraknie fantastycznej przygody intelektualnej, która zawsze była wizytówką naszego Kongresu.

Paweł Prokop
Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję